Relatietherapie

Een relatie is dynamisch!

Relaties worden gevormd door jullie als individu en ervaringen die jullie samen meemaken. Het is een van de meest intieme verbindingen die we als mens kennen. Elke relaties kent naast hoogtepunten ook dieptepunten. In de meeste gevallen versterken beiden punten de relatie omdat jullie ze samen meemaken. Maar soms kan het gebeuren dat we ergens tijdens de relatie de verbinding met elkaar verliezen. Er volgt een negatieve spiraal van onbegrip, miscommunicatie of zelfs wantrouwen naar elkaar toe, waardoor partners steeds verder van elkaar af komen te staan. Op dit soort momenten biedt Relatietherapie een uitkomst!

Wat is Relatietherapie?

Relatietherapie kan jullie helpen om de negatieve spiraal te doorbreken door inzicht te bieden in de manier waarop jullie relatie werkt. Er wordt gekeken naar elkaars gevoelens, behoeftes en wensen. Zie het als een nieuwe kennismaking met elkaar. Een krachtig fundament om weer op verder te kunnen bouwen en de verbinding te herstellen alsook te versterken!

Dit gebeurt in 3 fases. Deze volgen elkaar meestal natuurlijk op en soms zelfs door elkaar heen.

  • Fase 1: Onderzoeken. Tijdens de eerste fase staat het onderzoeken van hoe jullie relatie werkt centraal. Er wordt gekeken naar jullie dynamiek en welke patronen zich herhalen. Er is aandacht voor hoe jullie beiden zich voelen in de relatie zowel met betrekking tot de ander als jullie zelf, zodat jullie elkaar opnieuw leren kennen op dit moment in jullie leven.
  • Fase 2: Communiceren en Verbinden. Wanneer jullie meer inzicht hebben verkregen in de relatie en er meer begrip is ontstaan, is het belangrijk om te leren hoe jullie op een nieuwe en gezondere manier met elkaar om kunnen gaan. Opnieuw leren communiceren waarin er meer ruimte is voor de gevoelens en behoeftes van elkaar.
  • Fase 3: Toekomst. Wanneer jullie de verbinding met elkaar hebben hervonden, is het belangrijk om de nieuwe vaardigheden te versterken en verankeren zodat jullie niet in dezelfde oude patronen terug zullen vallen. Daarnaast is er ook aandacht voor hoe jullie als koppel willen groeien in de toekomst. Wat zijn jullie ambities, wat willen jullie graag samen bereiken?

Tijdens deze sessies is het belangrijk dat er veilige omgeving wordt gecreëerd waarin jullie beiden het gevoel krijgen dat alles bespreekbaar is. Mijn rol als therapeut is dan ook om jullie onpartijdig en zonder oordeel te begeleiden en te ondersteunen tijdens jullie proces.

Willen jullie zich aanmelden of zijn er nog eventuele vragen?

Contact