Acceptance and Commitment Therapy

Wat is ACT

Acceptance and Commitment therapy (ACT) is een nieuwere vorm van gedragstherapie wat zich richt zich op het vergroten van mentale veerkracht. Mensen zijn geneigd om problemen, moeilijke situatie en voornamelijk negatieve gevoelens te willen vermijden. Doordat het een onderdeel van het leven is, zullen deze vermijdingsstrategieën om langere termijn tegen u gaan werken en leidden tot klachten. Denk bijvoorbeeld aan hinderlijke gedachten die blijven terugkeren, emoties die u leven domineren maar ook lichamelijke sensaties/klachten die vaak te maken hebben met een onderliggende spannend. ACT leert u hoe u op een meer flexibelere manier kunt omgaan met alle obstakels op uw pad (Acceptance). Anderzijds gaat u onderzoeken wat echt belangrijk is in uw leven en hoe u uw leven hier meer op kan inrichten. Doordat iedereen in het leven te maken krijgt met bepaalde obstakels is ACT niet alleen geschikt voor mensen die klachten ervaren. Het is ook een hulpmiddel voor iedereen die op zoek is naar wat extra steun en flexibiliteit in het hectische dagelijkse leven. Om dit te kunnen verwezenlijken maakt ACT gebruikt van 6 kernvaardigheden die hand in hand gaan. Deze zijn:

  • Acceptatie: Het leren openstaan voor vervelende gevoelens en ervaringen die ook deel uit maken van het leven.
  • Defusie: Met afstand naar uw gedachten leren kijken waardoor u het nut van elke gedachte kunt onderzoeken.
  • Zelf als context: Uw zelfbeeld in perspectief kunnen zien van verschillende omgevingen
  • Hier & nu: Mindfulness, de vaardigheid ontwikkelen om uw aandacht te verleggen naar het hier en nu in plaats van ter blijven hangen in de toekomst of het verleden.
  • Waarden: Het onderzoeken naar wat u echt belangrijk vind in het leven.
  • Toegewijd handelen: Uw leven vormgeven door middel van de waarden die voor u van toepassing zijn.

Evidence Based

ACT is een evidence based therapievorm. Dit wil zeggen dat meerdere onderzoeken de effectiviteit van deze behandeling hebben aangetoond. Uit deze onderzoeken blijkt dat iedereen er baat bij kan hebben. Dit heeft te maken met het feit dat een toename in psychische flexibiliteit bij iedereen leidt tot een stabieler en gezonder leren. Specifiek gericht op klachten is ACT erg effectief gebleken bij depressieve klachten, angst klachten, dwang klachten, psychotische klachten en chronische pijn.

Wilt u ook leren om veerkrachtiger in het leven te staan? Bekijk dan onze ACT Trainingen!

Trainingen