Visie en Werkwijze

Behandelvisie

Elk mens is uniek. We worden allemaal geboren met een eigen genetische blauwdruk waarin onze lichamelijke- alsook sommige karakter eigenschappen al beschreven staan. Door het leven heen worden wij verder gevormd door onze ervaringen. We leren door hetgeen we meekrijgen van onze opvoeding, de altijd veranderlijke omgeving, belangrijke gebeurtenissen en door de interacties met onze medemens. Een van de belangrijkste vaardigheden die wij gedurende ons leven leren in deze situaties zijn zogenoemde “copingvaardigheden”. De vaardigheid om om te kunnen omgaan met de grillen van het leven. Hoe gaan we om met negatieve gevoelens en gebeurtenissen, hoe gaan we om met stressvolle situaties en hoe kunnen we goed voor onszelf zorgen tijdens deze periodes. Dit zijn gedragspatronen en manieren van denken die iedereen ter beschikking heeft en waarin iedereen zijn of haar stijl in ontwikkeld.

Iedereen kan op een punt in hun leven te maken krijgen met psychische klachten. Vaak kunnen mensen aanduiden wanneer hun psychische klachten zijn ontstaan, maar soms kan het lijken alsof de klachten uit het niets zijn gekomen. Klachten, en de manier waarop deze ontwikkelen, geven vaak veel informatie over de persoon en welke copingvaardigheden er eigen gemaakt zijn. Het is dan ook belangrijk om klachten serieus te nemen, om er goed naar te kijken en te onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Echter, een mens is meer dan alleen zijn klacht. We hebben een sociaal leven, een verleden, een biologische blauwdruk en een lichaam die allemaal veel te vertellen hebben over wie wij zijn als mens. Vanuit deze visie zie ik de complexiteit van het mens zijn en daarom streef ik naar zorg op maat.

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt bij psychologiepraktijk Sensible zal er de mogelijkheid worden geboden voor een gratis kennismakingsgesprek. Een behandeling is het meest effectief als u een klik ervaart met de behandelaar. Daarom nodig ik u uit om tijdens ons gesprek hier aandacht aan te schenken. Gedurende dit 20 á 30 minuten durende gesprek bekijken we samen welke klachten of vragen er spelen in uw leven en in welke wijze behandeling passend is. Soms kan het voorkomen dat er besloten wordt u door te verwijzen naar meer passende zorg.

Over het algemeen wordt er ingezet op een kortdurende behandeling waarbij ik heb ervaren dat gemiddeld genomen 6 tot 12 sessies nodig zijn. Uiteraard is dit van meerdere factoren afhankelijk en bekijken we het samen gedurende het traject. Elke sessie duurt tussen de 50 á 60 minuten waarbij ik de eerste sessie gebruik als intake sessie zodat ik vanaf de start een goed beeld kan vormen van wie u bent en waar u hulp bij zoekt.

Als de behandeling van start gaat is de initiële richting uit de intake naar voren gekomen. Gedurende het traject blijven we evalueren waar er nood aan is. We bekijken onder andere de klachten, de omgeving, onderliggende patronen en copingvaardigheden. Zorg op maat staat hierbij hoog in het vaandel. Ik gebruik behandeltechnieken uit verschillende stromingen zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, acceptance and commitment therapie, mindfulness en technieken uit de cliëntgerichte en psychodynamische psychotherapie.