ACT Training

Voor iedereen die wil leren om veerkrachtiger in het leven te staan, bestaat er de mogelijkheid om een ACT training te volgen. De trainingen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven door een gecertificeerd en ervaren ACT-therapeut. Inhoudelijk zijn beiden trainingen gelijk, maar zit er een verschil in aanpak. Tijdens de individuele training is er iets meer ruimte voor verdieping en is er meer aandacht voor eventuele psychische klachten. In een groepstraining wordt er meer aandacht besteed aan de verschillende individuele ervaringen tussen en tijdens de sessies.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijk tot het volgen van een E-Health module, waarin u zelf op eigen tempo kennis kunt maken met de 6 kernvaardigheden van ACT!

Alle ACT trainingen worden gegeven in samenwerking met ACT in Actie. Er wordt gebruikt gemaakt van diens behandelmethode: “Van Klacht naar Veerkracht”. Dit behandelprotocol is in de afgelopen 10 jaar uitvoerig getest in de klinische praktijk alsook onderzocht door Maastricht University en KU-Leuven. Hierdoor bent u verzekerd van een kwalitatief hoge training op basis van de nieuwste ontwikkelingen!

Individuele ACT training

Deze training bestaat uit:

 • 8 Sessies van 1 uur waarin de 6 fundamentele ACT zuilen uitgebreid behandeld worden.
 • Een werkboek met oefeningen en metaforen.
 • Oefenmaterialen voor tijdens de sessies.
 • Een CD-ROM/USB stick met meditatie oefeningen.

ACT Groepstraining

Deze training bestaat uit:

 • 8 sessies van elk 1,5 uur waarin de 6 fundamentele ACT zuilen uitgebreid behandeld worden.
 • Een werkboek met oefeningen en metaforen.
 • Oefenmaterialen voor tijdens de sessies.
 • Een CD-ROM/USB Stick met meditatie oefeningen.

E-Health module: van Klacht naar Veerkracht

Deze module bestaat uit:

 • 9 stappen waarin alle kernvaardigheden aan bod komen.
 • Ondersteunend videomateriaal.
 • Metaforen en oefeningen om zelf ACTief aan de slag te gaan en te ervaren.
 • Te volgen op eigen tempo

Het uiteindelijke doel van de trainingen is dat u de basis van ACT begrijpt en vooral kunt toepassen in het dagelijks leven. Uiteraard wordt alles wat in deze sessies besproken wordt vertrouwelijk behandeld. Tijdens en na de afronding van een groepstraining is het dan ook niet toegestaan om privacy gevoelige informatie te delen met derde.

Wilt u zich direct aanmelden, of zijn er nog eventuele vragen?

Aanmelden